logo

Webinar: „Opakowania – zmiany prawne, koszty, zagrożenia”

Facebook Twitter

 

29 czerwca (wtorek) odbyło się webinarium organizowane przez Stowarzyszenie Woda o nazwie „Opakowania – zmiany prawne, koszty, zagrożenia”. Spotkanie zostało zorganizowane w celu przybliżenia sytuacji na rynku wód butelkowanych, ze względu na to, że niedługo w polskich przepisach pojawi się szereg nowych regulacji znanych pod często niewiele mówiącymi nazwami, jak SUP, ROP czy DRS. Te tajemnicze skróty przekładają się jednak na konkretne koszty i wydatki przedsiębiorców z branży wodnej.

Bartosz Kubiak, prawnik i ekspert zewnętrzny CEC podkreślił, że większość́ regulacji ograniczających plastik ma swój początek w Brukseli. Kanwą, na której opierają się konkretne działania jest Europejski Zielony Ład. Z kolei główną motywacją jest osiągniecie gospodarki obiegu zamkniętego i znalezienie alternatywy dla plastiku. W najbliższym czasie producenci wody butelkowanej spodziewają się 3 regulacji: dyrektywy opakowaniowej, która wprowadza ROP, dyrektywy plastikowej (Single-Use Plastics Directive) oraz opłaty plastikowej. Polska musi zaimplementować te przepisy odpowiednio do 2020 roku i między 2021 a 2024 r. Prawdopodobnie nie jest to koniec podobnych regulacji – wraz z upływem lat cele recyklingu będą co raz bardziej ambitne. Ekspert podsumował, że przed dyrektywami SUP i ROP nie ma ucieczki, ich implementacja jest nieuchronna, choć istnieje jeszcze przestrzeń na to, by stworzyć takie ramy prawne i faktyczne, by wypełnianie obowiązków wynikających z dyrektyw nie było dla producentów wody butelkowanej nadmiernie utrudnione.

Gintaras Varnas, ekspert ds. wdrażania istniejącego systemu DRS na Litwie z kolei opowiedział o rozwiązaniach stosowanych przez naszych sąsiadów. Wskazał, że system kaucyjny organizowany bezpośrednio przez producentów to najbardziej efektywna metoda osiągnięcia unijnych celów. 100% pozyskiwanych opakowań jest poddawanych recyklingowi, co umożliwiło osiągniecie celów zaplanowanych na rok 2029 już teraz. Ponadto, 95% konsumentów jest zadowolonych z obecnie funkcjonującego systemu kaucyjnego.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Woda, w tym Prezes Arkadiusz Cyman, członkowie grupy opakowaniowej Paulina Kaczmarek i Karolina Kulbak oraz członkini grupy komunikacyjnej Sylwia Mikiel przedstawili, jak wygląda praca w stowarzyszeniu. Członkowie podkreślali, że jest to współpraca oparta na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń, w ramach której wypracowują wspólne podejście, spełniające potrzeby wszystkich członków. Opowiedzieli też o wypracowanych przez Stowarzyszenie stanowiskach dotyczące  SUP i  systemu depozytowego.

Podczas webinaru wybrzmiało, jak ważna w obliczu nadchodzących zmian jest współpraca między producentami i prezentowanie wspólnego stanowiska dotyczącego wprowadzanych przepisów. Mówiąc wspólnym głosem jako branża jesteśmy w stanie uniknąć niekorzystnych rozwiązań systemowych.

W spotkaniu udział wzięli też przedstawiciele producentów wód butelkowanych, którzy zostali zaproszeni do wzajemnej wymiany opinii i doświadczeń oraz do dołączenia do Stowarzyszenia.