logo

Stanowisko dotyczące SUP

Facebook Twitter

 

W odpowiedzi na skierowanie do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw Stowarzyszenie Woda przedstawia swoje stanowisko.

Pełna treść stanowiska w poniższym dokumencie:

Stanowisko_SUP