logo

Cele

Nasze cele i zadania

„Stowarzyszenie Woda!” stawia sobie za główny cel edukowanie na temat wód naturalnych oraz ich znaczenia dla prawidłowego nawodnienia w dyskusji o zdrowiu publicznym i indywidualnym, a także promowanie jej spożycia.

Swoje cele „Wody Mineralne i Źródlane – Stowarzyszenie Woda!” realizuje m.in. poprzez:

  • popularyzację wiedzy na temat właściwości wód naturalnych, nawadniania organizmu i zdrowia;
  • podejmowanie działań promocyjnych, które powodują wzrost atrakcyjności wód naturalnych;
  • współpracę w kraju i za granicą z mediami, publicznymi i niepublicznymi ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, biznesowymi oraz innymi partnerami, którzy wspierają cele Stowarzyszenia;
  • realizowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ochrony środowiska i zasobów wodnych;
  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych form wymiany poglądów i doświadczeń;
  • inicjowanie współpracy pomiędzy osobami i podmiotami działającymi na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, w tym polskimi producentami wód naturalnych.